ЗДО №33

м. Рівне, вул. Корольова 4-а

 

 

Під час створення умов для успішної соціалізації дитини до­шкільного віку варто дотримуватися таких правил:

Не можна:

 

  • давати прямих оцінок особистості та характеру дитини;
  • навішувати ярлики;
  • давати категоричні накази.

 

Варто:

-  обережно ставитися до похвали. Вона має бути не прямою (тобто оціночною), а описовою, і стосуватися лише діяльності дитини. Похвала, яка не відповідає дійсності та уявленням дитини про себе, може сприй­матися як насмішка чи засіб маніпуляції з боку дорос­лих або як вияв їхньої нещирості. А надлишок похва­ли може посилити внутрішню невпевненість дитини в собі;

- уникати негативних висловлювань (наказів, розпо­ряджень, погроз, попереджень, нотацій, повчань), які можуть перешкоджати взаєморозумінню та спільним діям дітей і впливати на поведінку дитини, обмежую­чи її активність та самостійність.

 

Дорослий може пришвидшити процес соціалізації дитини, зокрема:

- навчити способів надання допомоги іншим дітям; забезпечити визнання досягнень і талантів дитини;

- спонукати ділитися своїми почуттями;

- розвивати навички співпраці, уміння взаємодіяти з партне­рами по грі та іншим видам діяльності;

- залучати дитину до планування та участі у спільній роботі.

Дорослий має спонукати дитину до співпраці в проблемних

ситуаціях. При цьому важливо не давати поради, готові рецепти та рекомендації. Варто бути для дитини помічником у пошуках розв'язання проблемної ситуації.

 

Важливою в цьому контексті є внут­рішня позиція дорослого щодо дитини, зокрема бажання:

- чути дитину;

- підтримувати дитину в здобутті впевненості в собі;

- приймати почуття дитини, а не оцінювати та засуджува­ти їх;

- вірити в здатність дитини самотужки розв'язати власні проблеми — не варто одразу ж

намагатися зробити все за дитину самому;

- сприймати дитину як самостійну особистість — не слід брати на себе відповідальність за вибір дитини.


МОН України
МОН України
МОН України
МОН України
МОН України
МОН України
МОН України

Ваша думка

У яких заходах дитячого садку ви готові брати участь найохочіше:
 

Відвідувачі сайту

На даний момент 13 гостей на сайті