ЗДО №33

м. Рівне, вул. Корольова 4-а

 

 

Виділяють наступні види конструктивного впливу конфлікту на його основних учасників:

•          конфлікт допомагає глибше оцінити індивідуально-психологічні особливості людей, що беруть участь в ньому, їхні ціннісні орієнтації, мотиви, стрес-реакції. Приблизно в 10-15% конфліктних ситуацій взаємини між опонентами після завершення конфлікту поліпшуються;

•          в результаті розв'язання конфліктних суперечностей відбувається розрядження психічної напруженості, знижується інтенсивність негативних емоцій;

•          конфлікт усуває повністю або частково наявні суперечності, висвітлюючи вузькі місця, невирішені питання, факти недостатньої порядності.

•          Після завершення конфліктів в більш ніж 65% випадків вдається повністю або частково вирішити протиріччя, що лежать в їх основі;

•          конфлікт служить джерелом розвитку особистості, міжособистісних відносин, в процесі конструктивного вирішення конфліктних питань людина здобуває соціальний досвід виходу з важких ситуацій;

•          конфлікти підтримують соціальну активність людей, сприяють запобіганню застою й поліпшенню якості індивідуальної діяльності співробітників.

Конфлікт може деструктивно (дисфункціональним) впливати на основних учасників, зокрема:

•          більшість конфліктів здійснює негативний вплив на настрій їх учасників, різко підвищуючи емоційне тло ситуації; часті і емоційно-напружені конфлікти можуть негативно впливати на здоров'я працівників (відповідно до статистики, при цьому збільшується ризик серцево-судинних захворювань і захворювань шлунково-кишкового тракту);

•          можливе виникнення неприязні, ворожості, ненависті між учасниками конфлікту, а іноді і повне припинення спілкування та взаємодії, що позначається і на зниженні ефективності праці працівників;

•          конфлікти можуть негативно впливати на розвиток особистості, тому що іноді формують у людини почуття недовіри в тріумф справедливості.

Конфлікт здійснює безпосередній вплив і на соціальне оточення його учасників, тобто на мікро і макро соціального середовища. Міра посилення такого впливу зростає з підвищенням інтенсивності зв'язків опонентів із їхнім оточенням. Вплив конфлікту на групу, в якій він виникає, залежить також від рангів учасників, від інтересів, що відстоюються, інтенсивності протиборства. Конструктивний вплив конфлікту на соціальне оточення виявляється в тому, що:

1) конфлікт є джерелом інновацій, стимулює розвиток колективу, нормотворчість, появу нових правил і форм трудової поведінки. Саме новатори найчастіше є ініціаторами конфліктів, пов'язаних з нововведеннями;

2) конфлікт може вплинути на ефективність спільної діяльності колективу, звільняючи його від факторів, які його викликають.

3) перед обличчям зовнішніх труднощів конфлікт виконує функцію згуртування членів колективу;

4) в процесі розв'язання конфліктних суперечностей висвітлюються колективні настрої та соціальні установки, зондується громадську думку;

5) конфлікт може вплинути на міжособистісні відносини, сприяти підвищенню дисципліни й поліпшенню управлінських впливів.

Деструктивний вплив конфлікту на соціальне оточення полягає в тому, що:

1) часті конфлікти призводять до зниження внутрігрупової згуртованості;

2) в результаті конфлікту відбувається погіршення взаємин в колективі, соціально-психологічного клімату, можливе звільнення працівників;

3) порушуються комунікації та взаємозв'язки, які призводять до порушення трудового ритму;

4) вирішення конфліктів вимагає великих емоційних, а іноді і матеріальних витрат;

5) конфліктна взаємодія працівників може вплинути на ефективність їх трудової діяльності. Після завершення конфлікту спостерігається погіршення якості спільної діяльності в 15-16% ситуацій. Це відбувається в наступних випадках: конфлікт не розв'язався і поступово згасає; своїх цілей досяг опонент, що був неправий; конфлікт був тривалим, а перевага правого опонента виявилася «повною»; в конфлікт були залучені багато членів соціальної групи.

Позитивний вплив конфліктів на колектив.

Сьогодні нікому не треба доводити, що проблематика, пов'язана з вивченням конфліктів, має право на існування. Хоча б тому, що конфлікт - це таке ж закономірне явище в існуванні соціуму, як клімат в природі. Ще одна необхідність вивчення конфлікту полягає в тому, що в даний час при постійно зростаючому ритмі життя люди стали більш агресивні по відношенню один до одного і менш стримані в словах і діях. Відсутність толерантності і терпимості призводить до спалахів гніву, а часом і насильства до повного знищення. Доки це триватиме, так скоро можна нейтралізувати не тільки оточуючих нас людей, а й себе самого. Для тих, кого не хвилює навколишній соціум, саме час включити свій здоровий егоїзм і навчитися нейтралізовувати стан дисгармонії в стосунках між людьми, ідеями чи інтересами.

Слово "конфлікт" походить від латинського conflictus - зіткнення. Конфлікт - це протиріччя в міжособистісних відносинах між суб'єктами, що характеризується протиборством на основі протилежно спрямованих мотивів (потреб, інтересів, цілей, ідеалів, переконань) або суджень (думок, поглядів, оцінок і т. П.).

Конфлікт не слід сприймати як однозначно деструктивне явище. Все в цьому світі підкоряється законам філософії, яка стверджує бинарность світу, в якому конфлікт не є винятком. Він може мати і позитивне значення.

Конфлікт - це невід'ємна частина людських взаємовідносин і якщо навчитися керувати ним, хоча це і не найкраща форма взаємодії, він сприяє збереженню життєздатності і стійкості колективу, з цього випливає, що конфлікт - явище закономірне і нормальне.

Конфлікт виступає як інструмент подолання затяжного процесу еволюції в сфері розвитку міжособистісних взаємин в умовах закритого і відкритого соціумів.

Конфлікт є динамічною силою впливу на підвищення працездатності і на перехід, на новий виток розвитку як окремо взятої особистості, так і колективу в цілому. Його відсутність призводить до загальмованості і спокою, але в сучасних умовах за постійного зростання попиту на збільшення обсягів роботи та коефіцієнта корисної дії - це неможливо. Позитивне значення конфлікту в його узагальненому вигляді можна звести до наступного: "Продуктивність конфронтації виникає з того факту, що конфлікт веде до зміни, зміна веде до адаптації, адаптація веде до виживання" (Goddard, 1986, p. 8).

Зі сказаного випливає необхідність стимулювання конструктивних конфліктів є двигуном прогресивних змін. Мова не йде про штучному нагнітанні конфронтації або насадженні ворожості. Конфлікт як стратегія, яка стимулює більш активні темпи згуртування колективу при вирішенні життєво важливих проблем або конкуренції, виступає стратегією розвитку позитивної ініціативи, досягнення оптимального ефекту з проявом лідерських якостей особистості.

Для того щоб конфлікт мав конструктивне вирішення необхідно їм управляти, т. Е. Цілеспрямовано впливати на усунення (мінімізацію) причин породили конфлікт. Існує досить багато методів і стратегій управління конфліктами. У тих випадках, коли ці технології не підходять в тих чи інших ситуаціях, виникає необхідність в розробці інших моделей поведінки з урахуванням наявних методів і стратегій подолання конфлікту, при цьому не слід забувати, що конфлікт - це виклик, що вимагає творчої реакції ваших здібностей.

Основними методами конструктивного вирішення конфліктів між протиборчими суб'єктами, досягнення ними компромісів або консенсусів, є методи на кшталт "виграш - виграш" і "переговори".

Конфлікт - це те явище, яким можна керувати, при цьому знижуючи його деструктивне значення, а конструктивно збільшуючи. З цього напрошується очевидний висновок: конфлікт - це те, з чим можна і потрібно працювати.

МОН України
МОН України
МОН України
МОН України
МОН України
МОН України
МОН України

Ваша думка

У яких заходах дитячого садку ви готові брати участь найохочіше:
 

Відвідувачі сайту

На даний момент 19 гостей на сайті