ЗДО №33

м. Рівне, вул. Корольова 4-а

 

 

Шість кроків вивчення математичних понять для дітей

Золтан Дьенеша - знаменитий угорський математик, практикуючий педагог і психолог, радикально змінив стереотипне сприйняття математики як рутинної і нетворчих наукової дисципліни. Ігрова методика З. Дьенеша спрямована на те, щоб допомогти дітям дошкільного та молодшого шкільного віку в цікавій формі освоїти різноманітні математичні поняття, сформувати і розвинути найважливіші інтелектуальні навички та психологічні процеси, необхідні для здійснення самостійного логічного мислення.

Особистий педагогічний досвід і знання в галузі вікової дитячої психології допомогли З. Дьенеша винайти і впровадити концепцію шести кроків вивчення математики для самих маленьких. Крім того, теорія отримала оригінальне методичне оснащення комплексом дидактичних матеріалів у формі додаткових ігрових посібників і наочних логічних блоків, які стали ефективним інструментарієм для розвитку творчого і розумового потенціалу дітей. Методика застосовується як в офіційній педагогіці, так і в системі самоосвіти.

Ідея шести кроків освоєння математичних знань і умінь пройшла успішну практичну апробацію і довела свою результативність. Змістовні особливості кожної стадії отримали своє авторську назву:

 1. Вільна творча гра. Зміст цієї фази полягає в постановці дитині якоїсь конкретної задачі педагогом. У пошуку рішення малюк перебирає спонтанні варіанти, експериментальним шляхом знаходить правильну відповідь. Це етап знайомства дитини з завданням, яке необхідно вирішити. Так починається навчання дитини математичним премудростям.
 2. Правила гри. Подолавши етап проб і помилок, малюк приступає до другої фази - вивчення правил гри. Для вихователя або батьків важливо правильно і зрозуміло донести до свідомості дитини найважливішу інформацію про правила досягнення необхідного результату.
 3. Фаза зіставлення. Роблячи третій крок, дитина виявляється перед необхідністю виконати розумову операцію порівняння. Автор методу пропонує дорослим апробувати в грі з дітьми ідею кількох аналогічних за змістом ігор, але з різним дидактичним матеріалом. Наприклад, спочатку граємо в блоки, потім вирізаємо фігурки тваринок або викладаємо геометричні форми. Ми повинні побачити, що дитина самостійно розгадує алгоритм правильного досягнення мети, незалежно від ігрового матеріалу. Таким чином, можна переконатися в тому, що інтелектуальні дії малюка осмислені, а не є результатом механічного запам'ятовування і автоматичного відтворення. Цей етап необхідний для розвитку здібностей абстрактного мислення.
 4. Знайомство з абстрактним символом числа. На четвертому етапі затребувані будуть різні схеми, карти і ігрові таблиці для розвитку зорового сприйняття, формування навичок візуалізації, знайомства з абстрактним змістом чисел.
 5. Символічний етап. П'ятий крок підводить дитини до висновку про те, що логічні ланцюжки різних ігрових серій призводять до загального результату. Для розуміння ігрових карт необхідний спеціальний мову символів, який малюк сам створює в процесі занять.
 6. Етап самостійних висновків. Підсумковий етап буде найтривалішим. Малюк з допомогою дорослого вивчає зміст термінів аксіома і теорема, самостійно робить необхідні логічні висновки на підставі опису правил ігрових карт.

Які ж можна ставити завдання використовуючи методику раннього розвитку математичних здібностей  З. Дьеніша:

 • Знайомство з основними геометричними фігурами, а також поняттям еталона форми, формування вміння визначати колір і розмір об'єкта, розвиток уявлення про безліч;
 • Придбання первинних навичок алгоритмічного мислення;
 • Активізація пам'яті, розвиток здатності концентрувати і утримувати увагу, а також психічних процесів уяви та мовлення;
 • Формування просторового мислення, навичок моделювання та конструювання;
 • Актуалізація творчого потенціалу;
 • Розвиток інтелектуальної культури мислення: вміння зіставляти, узагальнювати, систематизувати, робити самостійний аналіз, розуміти сенс абстрактного знака, кодувати і розшифровувати інформацію, аргументувати свої твердження.
 • Виховання особистої ініціативності і вольових якостей в досягненні навчальної мети, вирішенні практичних завдань та подоланні перешкод.

Розглянемо особливості та загальні правила використання наочного посібника для кожної вікової категорії:

Уміння визначати одну властивість (форму, колір, розмір або товщину).

Перша молодша група (3 р.ж.) - блоки З. Дьенеша затребувані починаючи з середини навчального року в якості додаткового елементу в ігровій діяльності. Вихователь поступово включає блоки, додаткові схеми і картки з метою формування і закріплення уявлення про одну властивість об'єкта. Набутий навик оперування одиничним властивістю предмета застосовується не тільки до ігрового посібника, а й до казкових літературним персонажам, таким чином, розширюється простір ігрового моделювання та активізується фантазія і уява дітей. Для більшого комфорту і ефективності проведення занять рекомендується розподіляти дітей у невеликі підгрупи.

Навички зіставлення за ознаками.

Друга молодша група (4 р.ж.) - педагог підключає поняття другого якісного відмітної властивості, до кінця навчального року діти вільно розрізняють два властивості об'єкта і його символічне шифрування зображення у вигляді картки. Розвивається вміння читати картки, що містять кодовану інформацію про властивості об'єкта, а набуті навички використовуються в логічній грі.

Середня група (5 р.ж.) - протягом року діти опановують навичкою визначення і порівняння трьох характеристик. Поступово в мовної лексикон вводиться негативна частинка «не». Активно програються ситуації коли кожній дитині видають три картки-символу і пропонують підібрати відповідні їм логічні блоки або фігури, які потім необхідно використовувати в якості будівельних цеглинок за заданим алгоритмом дій, наприклад, для спільного зведення будівлі або будівництва дороги, дитячого майданчика і т. Д .

Удосконалення придбаних навичок в умовах ускладнення завдань на логічні операції систематизації та класифікації.

Старша  група ( 6 р.ж. ) - триває практика використання карток на три властивості, до кінця навчального року вводиться четвертий властивість. Завдання педагога - привчити дітей строго дотримуватися правил гри, закріпити в свідомості дитини розуміння того, що порушення правильної послідовності не дозволить домогтися необхідного результату. Діапазон ігрових вправ стає більш різноманітним і складним завдяки використанню нових дидактичних інструментів таких, як обручі і алгоритмічні схеми.

 

Для кращого знайомства розглянемо розвиваючі ігри:

На початку заняття необхідно пояснити дитині, що собою являє дидактичний матеріал і як його можна використовувати і грі. Висипаємо перед малюком вміст набору і дозволяємо помацати, подивитися, пограти. Об'єкти з дидактичного набору З. Дьенеша малюк в ігровій діяльності використовує по-різному: розкладає, замінює один блок іншим, переставляє, ховає, знаходить, розподіляє між іграшковими персонажами і т. Д.

Визначення якості об'єкта - ігри для найменших

Коробочка для ігрових елементів може стати імпровізованим «будинком» з «віконцями», відповідними формі блоків. Малюк з цікавістю і азартом буде збирати блоки через спеціальні лунки.

Елементи з набору складаємо в непрозорий пакетик або тканинної мішок і просимо дитину на дотик визначити і назвати об'єкт заданої форми, аргументувати свій вибір, озвучуючи ознака, потім дістати необхідний блок і переконатися в правильності результату.

Викладаємо все ігрові елементи перед малюком і просимо провести системний відбір за властивостями, сортуючи окремо блоки у формі кола, квадрата і т. Д., Потім, при дотриманні умови обов'язкової готовності і бажання дитини, можна ускладнити завдання, додавши ще одна ознака, наприклад, колір.

Гра в послідовний ланцюжок, чергування блоків за певним логічного ознакою (колір, форма або товщина). Завдання може варіативно змінюватися, наприклад, спочатку просимо продовжити логічну послідовність відповідно до закономірністю, закладеної у вправі, або прибрати зайвий предмет. Планку складності цього завдання також можна поступово піднімати, додаючи нові умови гри.

Гра «Порахуй і скажи скільки фігурок».

Мета вправи: сформувати вміння грамотно і точно формулювати питання, розвивати навички визначення властивостей об'єктів, а також зіставлення за різними параметрами.

Хід гри: Беруть участь дві команди гравців. Педагог в довільному порядку розкладає різнокольорові блоки різної форми і розміру і звертається до дітей з проханням поставити питання, які будуть починатися з фрази «Скільки ...?». Кожен вірно поставлене запитання отримує один бал, перемагає команда, яка набрала найбільшу суму балів.

Можливі варіанти питань: «Скільки маленьких блоків?», «Скільки червоних фігурок в другому ряду?», «Скільки синіх тонких фігур?» і т. д.

Найпростіше логічне завдання на законометності одного властивості Завдання обруча окреслити ігрові зони для виконання завдання із сортування блоків Гра на вивчення одного властивості.

Блоки можуть використовуватися для образного заміщення будь-якого предмета в ігровому казковому або літературному сюжеті, наприклад, великий жовтий круглий блок стане апетитною баночкою меду для Вінні Пуха, а жовтий трикутник фантазія дитини легко перетворить в золоту рибку.

Можна запропонувати дитині роздати подарунки своїх іграшок, наприклад, ведмедику сподобається круглі подарунки, а ляльці - трикутні, таким чином, з усього набору потрібно відібрати лише потрібні елементи. Гра стане цікавіше, якщо в ній з'являться нові друзі, наприклад, у ведмедика - його маленький братик, для якого, відповідно знадобляться подарунки меншого розміру, а у ляльки - молодша сестра.

Гра «Маленькі садівники аматори»

Кожен гравець вибирає велику форму (круг, квадрат, трикутник) улюбленого кольору, який стане його клумбою. Далі, він «висаджує» красиві квіти, підкидаючи в коло фігури різного кольору і форми. Наші квіти можуть поділитися своєю казковою історією про себе, яку придумає дитина. Роль квітів виконуватимуть блоки (чотири властивості) і фігури (три властивості), кількість і якість дидактичного матеріалу обмовляється на початку гри. Наприклад, ведучий промовляє умови: «На клумбі потрібно виростити три маленьких, червоних, що не круглих квітки», або «великий синій прямокутник, великий синій коло, великий синій квадрат».

Робота з символами

Гра «Прикрасимо ялинку кулями».

Загалом має бути п'ять горизонтальних рядів по три кулі в кожному. Цифра на зображенні позначає порядок розташування кулі, вважати починаємо з верхівки ялинки. Приклад заповнення другого ряду. Перша куля великий червоний круг, другий маленький червоний трикутник, третій великий червоний прямокутник. Аналогічно розміщуємо інші кулі.

Гра «Підбери пару»

Мета: Удосконалення здатності до зорового запам'ятовування і утримування інформації в пам'яті, розвиток вміння розпізнавати і оперувати символічними картками.

У грі задіяні двадцять дві картинки з символами без заперечення. Всі картки хаотично перемішуються і потім викладаються тильною стороною по шість карток в кожному горизонтальному ряду. Таким чином, в самому нижньому ряду залишається чотири.

Гравець перевертає дві самостійно обрані картки, якщо вони однакові, то залишає собі, після чого повторює свій хід. Якщо символи карток відрізняються, то перевертає тильною стороною вгору і кладе на місце, намагаючись запам'ятати зображення. Всі діти уважно спостерігають за маніпуляціями з картками, т. К. Задача кожного гравця набрати максимальну кількість парних карток, а для цього необхідно запам'ятати розташування відкритих раніше карток. Кожна дитина, що вступає в гру, повторює аналогічні дії, виграє той, хто набрав найбільшу кількість карток.

Ігри з обручами

Для проведення гри знадобляться кольорові стрічки або обручі, які окреслюють область виконання завдання так, що на підлозі утворюються два не перетинаються кола різного кольору. Пояснюємо поняття «всередині», «зовні». Завдання дитини помістити в кожне коло блоки відповідного кольору. Наступне завдання буде ставитися до класифікації за формою, наприклад, в коло поміщаємо тільки круглі блоки, а зовні - трикутні. Ускладнити вправу можна створивши зону перетину обручів, таким чином, утворюється три області: ліва, права і загальна, в якій кола перетинаються. Просимо дитини впорядкувати блоки, наприклад, червоні повинні опинитися в правій зоні, все круглі - в лівій, а сині трикутні - в загальній. Додатково можна попросити розмістити все не червоні блоки - поза кіл.

Для гри з двома обручами приготуйте логічні блоки і обручі, що відрізняються кольором фіолетовий і синій. Додайте на твердій поверхні обручі, щоб вони мали загальну частину після перетину. Далі запропонуйте дитині встати в різні зони обруча, при цьому проговорюються слова: всередині і поза обруча. Наприклад, встань всередину фіолетового обруча, але поза синього обруча або встань всередині обох обручів. Потім малюк має логічні блоки всередині двох обручів. Наприклад, всередині фіолетового обруча необхідно помістити все сині блоки, а всередині жовтого - блоки круглої форми. Слід зазначити, що в даній грі блоки визначаються за двома основними ознаками: колір і форма. Більш складним рівнем відрізняється гра з трьома обручами. У даній грі малюки виконують сортування блоків за трьома ознаками. Для гри необхідно розташувати обручі так, щоб вийшло вісім областей. Далі батьки з малюком називають дані області по відношенню до обручів, що відрізняються кольором. Наприклад, всередині зеленого і червоного обруча, але поза фіолетового обруча або всередині трьох обручів. Після ознайомлення з областями дорослі пропонують дитині розташувати в обручах предмети: всередині обруча червоного кольору помістити блоки квадратної форми, всередині обруча фіолетового кольору - блоки великого розміру, а всередині зеленого - блоки в жовтому виконанні. Для закріплення і повторення матеріалу задайте ще малюкові додаткові питання по розташуванню матеріалу всередині обручів.

Гра «Малюк-архітектор»

Мета - розвинути навички конструювання, декодування, читання схем та алгоритмічних карт. Додатково знадобляться зображення перекреслені об'єктів ( «Не властивості»), креслення, схеми або готові альбоми з картинками, які складаються з комбінацій логічних форм.

Малюємо схему-креслення (або беремо готову) для побудови будівлі, просимо дитину підібрати будівельний матеріал, відповідно до інструкції і крок за кроком виконати завдання. Наприклад, для будівництва першого поверху нам знадобиться зо три не червоних прямокутних елемента, другий поверх буде складатися з двох НЕ жовтих і не круглих блоків і т. д.

Гра «Цифрова мозаїка»

Дитина бере картку з прикладом, вирішує її шляхом розкодування і вибирає відповідний блок. Потім, наприклад, така картка означає, що він повинен взяти червоний товстий коло і покласти на фігуру трактора, закривши блоком контур під номером шість.

Результативність, ереваги та недоліки авторського методу Дьенеша, відгуки педагогів і батьків

переваги:

 • Система виключає традиційний навчальний підхід до вивчення математики з зубріння правил з підручників і записами в зошитах.
 • Заняття проходять в цікавій ігровій формі в невимушеній творчій атмосфері.
 • Дитина набуває розуміння найскладніших математичних навичок аналізу, синтезу, кодування, алгоритмізації не усвідомлюючи складність цих розумових операцій.

Недоліки, на думку батьків, та педагогів:

 • Методика цілеспрямовано орієнтована на розвиток і вдосконалення математичних здібностей, не враховуючи інших способів мислення.
 • Обмеженість колірного діапазону і різноманітності в блоках З. Дьеніша.
 • Дітям старшої вікової категорії для вирішення більш складних вправ мало одного набору.
 • Батькам та педагогам  часто важко знайти готові альбоми та картки символів у продажу.

Використані ресурси сайту http://paidagogos.com/?p=10936

МОН України
МОН України
МОН України
МОН України
МОН України
МОН України
МОН України

Ваша думка

У яких заходах дитячого садку ви готові брати участь найохочіше:
 

Відвідувачі сайту

На даний момент 30 гостей на сайті