ЗДО №33

м. Рівне, вул. Корольова 4-а

Для вихователів

Інструктивно-методичні рекомендації "Про організацію національно-патріотичного вихованняу дошкільних навчальних закладах" детальніше

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ДНЗ.

 

Для успішного здійснення завдань дошкільної освіти вирішальною має стати практика визнання пріоритету дитячого буття, за якої в центрі уваги є дитина з її природними нахилами, можливостями, прагненнями, інтересами тощо. Щоб забезпечити гармонійну єдність процесів виховання і навчання, спрямовану на розвиток і саморозвиток дітей, необхідне цілеспрямоване, раціональне планування.

 

Детальніше...

Готуємось до педагогічної ради

ГРА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЗАСІБ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Нині в Україні відбувається реформування усіх ланок освітньої системи, в тому числі і дошкільної. Важливим його завданням є розробка теоретичних і методичних засад дошкільного виховання на принципах демократизму та гуманізму та психолого-педагогічних принципах. Важливе місце в цьому процесі посідає гра дитини, тобто активна діяльність дитини, під час якої вона оволодіває мовою як головним засобом спілкування, стосунками, соціальними функціями. Це “дитяче моделювання соціальних відносин”. Під час гри формується інтелектуальна сфера дитини, емоційна, моральна. Вона сприяє вдосконаленню дитячого організму та фізичному розвитку, розвиває уяву.

Детальніше...

Оновлена Програма «Я у Світі»: структурні особливості та зміст

Щодо роботи за новою програмою.

Згідно з наказом МОН від 24.06.2014 № 750 Програмі розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція) надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України». Оновлена Програма  повністю відповідає стуктурі державного стандарту — Базового компонента дошкільної освіти.

Детальніше...

Година педагогічного мислення:

Теоретичні основи інноваційної діяльності в ДНЗ

Нововведення, або інновації, характерні для будь-якої професійної діяльності людини і тому природно стають предметом вивчення, аналізу та впровадження. Інновації самі по собі не виникають, вони є результатом наукових пошуків, передового педагогічного досвіду окремих вихователів і цілих колективів. Цей процес не може бути стихійним, він потребує управління.

Детальніше...

Теоретично-практичний семінар

«Програма «Я у Світі» - програма нового типу»

Дата проведення: 11 листопада 2015 р.

Мета: підвести вихователів, вузьких спеціалістів до розуміння змісту нової редакції програми «Я у Світі», до зіставлення підходів та пошуків науковців на основі особистісно орієнтованої моделі з чинними, традиційними позиціями.

Детальніше...

МОН України
МОН України
МОН України
МОН України
МОН України
МОН України
МОН України

Ваша думка

У яких заходах дитячого садку ви готові брати участь найохочіше:
 

Відвідувачі сайту

На даний момент 11 гостей на сайті