ЗДО №33

м. Рівне, вул. Корольова 4-а

Для вихователів

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ДНЗ.

 

Для успішного здійснення завдань дошкільної освіти вирішальною має стати практика визнання пріоритету дитячого буття, за якої в центрі уваги є дитина з її природними нахилами, можливостями, прагненнями, інтересами тощо. Щоб забезпечити гармонійну єдність процесів виховання і навчання, спрямовану на розвиток і саморозвиток дітей, необхідне цілеспрямоване, раціональне планування.

 

Детальніше...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

№ 1/9-315 від 16 червня 2016 року


Щодо організації освітньої роботи
в дошкільних навчальних закладах
у 2016/2017 навчальному році

Додаток 1
до листа МОН України
від 16.06.2016р. № 1/9-315

Інструктивно-методичні рекомендації
«Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»

Організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017  навчальному році здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту»«Про дошкільну освіту»Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.)Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молодіПоложення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305), нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234), інших нормативно-правових актів.

Детальніше...

В контексті семінару-практикуму

Формування соціального здоров’я

Здоров’я нації в наш час є показником цивілізованої держави і головним чинником безпеки нації. Конституція України проголошує людину найвищою соціальною цінністю. Згідно з національною доктриною розвитку освіти України, пріоритетним завданням системи освіти визнається виховання людини у дусі відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих. Проблема збереження здоров’я дітей та молоді є надзвичайно актуальної для України. При цьому мається на увазі здоров’я, як стан повного фізичного, психічного й соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад.

Детальніше...

Готуємось до педагогічної ради

ГРА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЗАСІБ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Нині в Україні відбувається реформування усіх ланок освітньої системи, в тому числі і дошкільної. Важливим його завданням є розробка теоретичних і методичних засад дошкільного виховання на принципах демократизму та гуманізму та психолого-педагогічних принципах. Важливе місце в цьому процесі посідає гра дитини, тобто активна діяльність дитини, під час якої вона оволодіває мовою як головним засобом спілкування, стосунками, соціальними функціями. Це “дитяче моделювання соціальних відносин”. Під час гри формується інтелектуальна сфера дитини, емоційна, моральна. Вона сприяє вдосконаленню дитячого організму та фізичному розвитку, розвиває уяву.

Детальніше...

Оновлена Програма «Я у Світі»: структурні особливості та зміст

Щодо роботи за новою програмою.

Згідно з наказом МОН від 24.06.2014 № 750 Програмі розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція) надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України». Оновлена Програма  повністю відповідає стуктурі державного стандарту — Базового компонента дошкільної освіти.

Детальніше...

Година педагогічного мислення:

Теоретичні основи інноваційної діяльності в ДНЗ

Нововведення, або інновації, характерні для будь-якої професійної діяльності людини і тому природно стають предметом вивчення, аналізу та впровадження. Інновації самі по собі не виникають, вони є результатом наукових пошуків, передового педагогічного досвіду окремих вихователів і цілих колективів. Цей процес не може бути стихійним, він потребує управління.

Детальніше...

МОН України
МОН України
МОН України
МОН України
МОН України
МОН України
МОН України

Ваша думка

У яких заходах дитячого садку ви готові брати участь найохочіше:
 

Відвідувачі сайту

На даний момент 13 гостей на сайті